Meb
Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma izinli ve onaylıdır.
ARA 
WHATSAPP 
Genel Kurallar
Trafiğin Akışı 
Karayollarında trafik sağdan akar.Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler:

-  Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek
-  Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek
-  Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek
-  Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek
-  İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek, zorundadırlar.

Karayollarının belirli kesimlerinde, bu yollardan faydalanma zorunda olan hayvan sürücüleri, hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmek zorundadırlar. (Değişik:25.05.1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler para cezası ile cezalandırılırlar.

Trafik İşaretleri Öncelik Sırası
Trafiğin düzenlenmesinde uyulması gereken öncelik sırası;

-  Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine
-  Trafik ışıklarına
-  Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara
-  Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere, uymak zorundadırlar.
(Değişik:25.05.1997 - 4262/4 md.) Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler,Para Cezası, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler,para cezası ile cezalandırılırlar.

Uyuşturucu , Alkollü İçki veya Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı
Uyuşturucu madde almış olanlar ile alkollü içki alma sebebiyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarları tespit usulleri ve muayene şartları hazırlanacak yönetmelikte Sağlık Bakanlığı’nın görüşüne uygun olarak düzenlenir. Bu madde hükmüne uymayan sürücüler derhal araç kullanmaktan men olunur. (Değişik:25.05.1997 - 4262/4 md. ) Toplu taşım araçlarında sigara içilemez. Sigara içenler hakkında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır. (Değişik:25.05.1997 - 4262/4 md.) Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, birinci defada üç ay, ikinci defada bir yıl süreyle sürücü belgeleri ellerinden alınır. Her iki seferinde ayrıca, para cezası uygulanır. Üçüncü defasında ise beş yıl süre ile sürücü belgeleri ellerinden alınır ve bir aydan iki aya kadar hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonrası uygun görülenlere, geri alma süresi sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

(Değişik:25.05.1997 - 4262/4 md.) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara, eylemi başka bir suç oluştursa bile ayrıca, altı ay hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.

Araç Kullanma Sürelerine Uymak
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak araç kullanması ve bunlara araç kullandırılması yasaktır. Araç kullanma süreleri ile ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araçları kullanacakların denetimi ve süre dışı kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili uygulanacak esas ve usuller yönetmelikte belirtilir. (Değişik:25.05.1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne aykırı olarak araç kullanan sürücüler para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de Para cezası, ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de Para Cezası için ceza tutanağı düzenlenir.
ARAÇ CİNSİYERLEŞİM YERİ      İÇİNDE (km)YERLEŞİM YERİ DIŞINDAOTOYOLLARDA
(km)
ŞEHİRLERARASI
ÇİFT YÖNLÜ   KARAYOLLARINDA (km)
BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA (km)
Otomobil (M1),  (M1G),5090110120
Minibüs (M2),508090100
Otobüs (M2-M3),508090100
Kamyonet (N1), N1G)50808595
(Ek satır:RG-21/3/2012-28240)5085100110
Panelvan (N1)
Kamyon (N2-N3),50808590
Çekici (N2-N3)
Motosiklet (L3)508090100
Motosiklet (L4, L5, L7)50708080
Motorlu bisiklet (L1, L2, L6)304545Giremez
Motorsuz bisiklet

(Değişik satır: RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli maddetaşıyan araçlar (Belgelerinde aksine birhüküm yoksa)

30506070
(Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel yük taşıma      izin   belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa)30505060
Lastik tekerlekli traktörler203040Giremez
Arızalı bir aracı çeken araçlar20203040
İş makineleri202020Yolun yapım, bakım veya işletilmesindensorumlu kuruluştanizin alınmadangiremez
1. Sağa Dönüşünde Yayaya Yol Ver Kuralı
Seyir halinde en çok unutulan ya da göz ardı edilen kurallardan biridir bu kural. Sağa dönüş olan yollarda karşıdan karşıya bir yaya geçiyor ise öncelik yayanın hakkıdır. Trafik ışığı hiç olmasa , sağa dönüş ışığı ile aynı anda yeşil ışık yansa da öncelik yayalarındır.

2. Yaya Geçitlerinde Yavaşlayın Kuralı
Yaya geçitleri, ışık olmayan yerlerde güvenlik sağlamak amacıyla konulan işaretlerdir. Yavaşlama durumunda başka araçlar korna çalsa da siz yaya geçitlerinde yavaşlayın

3. Başka Araçlarla Aranıza Mesafe Koyun Kuralı
Seyir anında her an her şey yaşanabilir bu yüzden her daim kontrolde olmakta fayda var. Özellikle kış mevsiminde önümüzdeki araçla aramızda mesafe koymakta fayda var. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde mesafeyi korursanız ani bir duruma karşı önlem almış olursunuz.

4. Tek Yönlü Yollarda Tabelalara Bakarak İlerleme Kuralı
Yaşanabilecek kazalara engel olmak ve trafiği kilitlememek için yön gösterici tabelaları kontrol etmek de fayda var. Araba gelmediğini düşündüğünüz bir sokağa girmeden önce tetikte olun. Bazen en ideal yol, kurallara uygun ilerlenen yoldur.

5. Sadece Gerekli Durumlarda Korna Çalma Kuralı
Sadece uyarı amaçlı olan kornalar, bazen gerekli gereksiz çalınabiliyor ve bu durum trafikte yaşanan stresi arttırabiliyor. Öndeki araç arkasına bakmadan ilerliyorsa veya oldukça virajlı bir yolda ilerliyorsanız korna çalmak gereklidir.

6. Alkollü Halde Araç Kullanmama Kuralı
Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yapılabilecek en tehlikeli harekettir. Alkol alan sürücü, hem kendisi hem de araçtaki başka insanlar için riske neden olur. Dikkat ve algı bozukluğuna yol açan alkol, kazaya davetiye çıkarır. Alkol aldığınız dönemlerde bir arkadaşınızın direksiyona geçmesini rica edebilir veya gideceğiniz yere taksiyle dönebilirsiniz.

7.Hız Kurallarına Dikkat Edin, Aşırı Hızdan Kaçının
Hız sınırları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Arabanız elbette bu limitten yüksek bir hızla da gidebilir ama bu sınırlarının çizilmesinin bir sebebi vardır. Belirlenen hız sınırlarına uyun, kaza risklerinin önüne geçin.

8. Kullandığınız Şeride Dikkat Etmek
Birden fazla olan şeridin olduğu yollarda sağ şeritten ilerlemelisiniz. Sol şeritler sollama yapmak ve hızlanmak içindir. Sollamayı yaptıktan sonra tekrar sağa geçmeniz gerekir. Birçok yolda en sağda da emniyet şeridi bulunur ancak bu şerit acil durumlar için gereklidir. İtfaiye ve ambulans geçme ihtimaline karşı bu şerit ihmal edilmemelidir. Kendimizi ve başka sürücüleri tehlikeye atmamak adına özenli davranmalıyız.

9. Hatalı Sollamalardan Kaçınmak
Önümüzde olan araç yavaş ilerliyor olabilir ama ortamın güvenli olduğundan emin olmadan sollama yapmamalıyız. Hasara ve ölüme sebep olan kazaların çoğunluğu hatalı sollamalardan kaynaklıdır. Gidilecek yere biraz geç gitmenin sakıncası olmayabilir ama yanlış bir zamanlama ile yapılan solla geri dönülmez sonuçlara neden olabilir.

10. Trafik Sigortanızı Yaptırma Kuralı
Trafik sigortası, tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir araç sigortasıdır. Trafik sigortası kapsamındaki teminatların bir sınırı vardır. Öneri niteliğinde olan bir sigorta primi olsa da primler üzerinde sigorta şirketlerinin kendi politikaları etkilidir. Trafik sigortasının yaptırılmama gibi seçeneğimiz yok. Trafik sigortasına ister peşin ister taksit seçenekleriyle sahip olabilirsiniz.

Adresimiz

Adresimiz

Haritalar ve adresimize ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
Bize Yazın

Bilgi Edinme

Sorularınız için "Bilgi Edinme" sayfamızı ziyaret edin !
Mesaj Gönderin

Mesaj Gönderin

Hizmetlerimiz ile ilgili destek almak için tıklayınız.
Gölge
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım_Medyatör